Ποιοι είναι οι Δρόμοι της Κέρκυρας που καλύπτει η έρευνα

Η έρευνα για τους Δρόμους της Κέρκυρας, όπως βρίσκεται στην ιστοσελίδα, καλύπτει μόνο τα όρια του παλιού οικισμού της πόλης,

Τα χερσαία όρια του οικισμού αρχίζουν από το “Μεγάλο Γιοφύρι” στις Αλυκές, καλύπτουν ένα μικρό μέρος του οικισμού “Ποταμός” , μία μικρή φέτα του οικισμού “Σολάρι”. τέμνουν νοερά τον Λόφο Κογεβίνα και από την Εθνική Πέλεκα κατεβαίνουν την οδό Κατσιμήδη στα “Τρία Γεφύρια”, και καταλήγουν στη χερσόνησο του Κανονιού, αφήνοντας έξω το Αεροδρόμιο και τη Λίμνη Χαλικιόπουλου, όπως δείχνει το συνημμένο διάγραμμα.

Γεωγραφικά όρια.png
  • Twitter Classic
Twitter
Follow us
  • c-facebook
Facebook
  • c-youtube
YouTube
Subscribe

© 2019 by Wiz1 Productions . All rights reserved.